Iht. gjeldene regelverk og forskrifter skal installerte brannalarmanlegg ha årlig kontroll.

Årlig kontroll omfatter visuell kontroll av anlegget i tillegg til funksjonsprøving av sentralutstyr,  detektorer og  styrefunksjoner.

Under en årlig kontroll skal det sikres brannalarmanlegget fungerer som det skal og at dekningsområde er ivaretatt når det gjelder eventuelle endringer i bygning og bruk.

En årlig kontroll vil også kunne bidra til at anleggets levetid forlenges og driftskostnader reduseres.

Kontrollene skal alltid dokumenteres med kontrollrapport som viser hva som er kontrollert, hvordan det er kontrollert og resultatet av kontrollen med avvik eller anmerkninger.

 

Nødlysanlegg

Alle byggverk skal være utformet for rask og sikker rømning og redning. Det er eier av bygget sitt ansvar å følge opp krav som stilles til nødlys.

Akkurat som med brannalarmanlegg, skal nød- og ledelys sjekkes regelmessig.

På denne måten kan dere være trygge på at medarbeidere, kunder og andre personer i bygget finner rømningsveiene, dersom en nødsituasjon skulle oppstå.