sikringer

Utskiftning av sikringer

Skrusikringer monteres ikke lenger i nye installasjoner men det er fortsatt mange boliger som har disse i deres sikringsskap.

Har du et sikringsskap med skrusikringer bør du vurdere å oppgradere.

Vi har lang erfaring og meget god kompetanse på montering av nye sikringsskap/ tavler og oppgradering av gamle sikringsskap/ tavler.

Arbeidet blir godt planlagt og raskt utført slik at kunden ikke er lenger en nødvendig uten strøm.

Vi utfører jobber hos privatpersoner, næringsbygg og borettslag med mange enheter.

 

Vår lange erfaring og gode kompetanse gjør at vi er meget konkurransedyktig på pris.

Vi stiller gjerne til gratis befaring og kommer raskt med tilbud.

 

 

 

Ulemper med skrusikringer:

 • Fare for dårlige kontaktpunkter som kan føre til varmgang og brann.
 • Skrusikringer er unøyaktig og kan overbelastes over lenger tid, dette kan føre til varmgang og brann.
 • Må sjekkes jevnlig pga fare for varmgang.
 • Reservelager med skrusikringer, det blir etterhvert vanskelig å få tak i skrusikringer.
 • Fare for strømgjennomgang ved utskifting av skrusikringer.
 • I anlegg med gamle skrusikringer, så vil kun den ene fasen kobles ut ved feil. Det betyr at det fortsatt vil være spenning på den andre fasen.
 • Mangler jordfeilbryter,

 

Fordeler med jordfeilautomater:

 • Ingen dårlige kontaktpunkt som kan føre til varmgang og brann.
 • Automatsikringer er nøyaktig og kobler ut når de skal.
 • Kan enkelt kobles inn igjen etter utkobling, trenger kun å vippes opp.
 • Ingen fare for strømgjennomgang ved betjening.
 • Begge fasene kobles ut ved utkobling eller feil.
 • Innebygget jordfeilbryter.

 

 

 

Jordfeilbryter:

I nye boliger monteres det moderne automatsikringer med innebygget jordfeilbryter, i eldre bygg med skrusikringer er det som regel ikke jordfeilbryter.

Jordfeilbryterens oppgave er å kutte strømmen ved jordfeil og forhindre farlige situasjoner.

Ved en jordfeil vil jordfeilbryteren løse ut og forhindre berøringsfare for mennesker, dyr og fare for branntilløp.

Jordfeil på anlegget kan i verste fall utgjøre en fare for liv og helse.

Jordfeilbryter er påkrevd i norske hjem.

 

 

 

Overspenningsvern:

Alle boliger bør ha overspenningsvern. Overspenninger som kommer inn fra strømnettet kan gjøre store skader på det elektriske anlegget og utstyr du har koblet til.

Overspenningene kommer fra lynnedslag i eller i nærheten av kraftledninger. De kan også komme ved inn- og utkobling av store belastninger i strømnettet.

Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget og det elektriske utstyret du har tilkoblet mot overspenninger.

Vernet plasseres i sikringsskapet og fører overspenningene til jord i stedet for at de fortsetter innover i installasjonen der de forårsaker skade.

Overspenningsvern skal være montert i alle nye boliger.

Inspirasjon

Noen av jobbene vi har utført og andre kilder til inspirasjon